Bli med og bekjempe fattigdom i Kambodsja!

Sagavoll folkehøgskole ønsker å bidra til å gi barn og ungdom mulighet for utdanning, bekjempe menneskehandel samt utvikle et bærekraftig bygdesamfunn i Kambodsja. Vi ønsker å bidra til en mer rettferdig verden. Takk for din støtte til dette arbeidet!